چهارشنبه 27 تير 1397 - 04 ذو القعدة 1439
  مسئولين جشنواره آموزشي شهيد مطهري


                                  مسئولين یازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري
 

سمت

نام و نام خانوادگی

  رئیس جشنواره آموزشی شهید مطهری  دکتر محمد حسین صومی 

نائب رئیس جشنواره آموزشی شهید مطهری 

دکتر  علی تقی زادیه

دبیر جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر محمد برزگر

دبیر کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر رضا غفاری

دبیر کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری

مهندس صالح حیدریان

رئیس دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر سوسن حسن زاده سلماسی